Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2510(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0120/2017

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0017

Zápisnica
Streda, 1. februára 2017 - Brusel

16. Kríza právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Kríza právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda a Pier Antonio Panzeri.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR, o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset a Pavel Telička, v mene skupiny ALDE, o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos a Merja Kyllönen, v mene skupiny GUE/NGL, o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017);

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser a Cécile Kashetu Kyenge, v mene skupiny S&D, o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Piernicola Pedicini, v mene skupiny EFDD, o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE, o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet a Paul Rübig, v mene skupiny PPE, o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 2.2.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia