Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2510(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0120/2017

Debatter :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Omröstningar :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0017

Protokoll
Onsdagen den 1 februari 2017 - Bryssel

16. Kris avseende rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kris avseende rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda och Pier Antonio Panzeri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Neven Mimica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen, om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017),

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset och Pavel Telička, för ALDE-gruppen, om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017),

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos och Merja Kyllönen, för GUE/NGL-gruppen, om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017),

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser och Cécile Kashetu Kyenge, för S&D-gruppen, om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017),

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Piernicola Pedicini, för EFDD-gruppen, om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017),

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen, om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017),

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet och Paul Rübig, för PPE-gruppen, om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 2.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy