Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 1. února 2017 - Brusel

17. Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Constance Le Grip za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld a Viorica Dăncilă.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí