Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 1. februar 2017 - Bruxelles

17. Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved Kommissionen: Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Constance Le Grip for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld og Viorica Dăncilă.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik