Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 1. helmikuuta 2017 - Bryssel

17. Naisten ympärileikkauksen täydellinen torjuminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Naisten ympärileikkauksen täydellinen torjuminen (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
Bogusław LIBERADZKI
varapuhemies

Puheenvuorot: Constance Le Grip PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld ja Viorica Dăncilă.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Notis Marias.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö