Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 1. veljače 2017. - Bruxelles

17. Nulta razina tolerancije za genitalno sakaćenje žena (rasprava)
CRE

Izjava Komisije: Nulta razina tolerancije za genitalno sakaćenje žena (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Constance Le Grip u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska u ime Kluba zastupnika ECR-a, Angelika Mlinar u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Malin Björk u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mylène Troszczynski u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane James, nezavisna zastupnica, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld i Viorica Dăncilă.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo i Notis Marias.

Govorila je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti