Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 1. februāris - Brisele

17. Absolūta neiecietība pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: Absolūta neiecietība pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (2017/2524(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Constance Le Grip PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld un Viorica Dăncilă.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika