Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 1 februari 2017 - Brussel

17. Nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Constance Le Grip, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld en Viorica Dăncilă.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid