Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 1 lutego 2017 r. - Bruksela

17. Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Constance Le Grip w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld i Viorica Dăncilă.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności