Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 februari 2017 - Bryssel

17. Nolltolerans för kvinnlig könsstympning (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Nolltolerans för kvinnlig könsstympning (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Constance Le Grip för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld och Viorica Dăncilă.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy