Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0112(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0277/2016

Внесени текстове :

A8-0277/2016

Разисквания :

PV 01/02/2017 - 18
CRE 01/02/2017 - 18

Гласувания :

PV 02/02/2017 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0014

Протокол
Сряда, 1 февруари 2017 г. - Брюксел

18. Двустранна защитна клауза и механизъм за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 19/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, и за изменение на Регламент (ЕС) № 20/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

Marielle de Sarnez представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Gabriel Mato, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Fernando Ruas, Eric Andrieu, Santiago Fisas Ayxelà, Francisco Assis, Jarosław Wałęsa и Cláudia Monteiro de Aguiar.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Marielle de Sarnez.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 2.2.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност