Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0112(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0277/2016

Ingivna texter :

A8-0277/2016

Debatter :

PV 01/02/2017 - 18
CRE 01/02/2017 - 18

Omröstningar :

PV 02/02/2017 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0014

Protokoll
Onsdagen den 1 februari 2017 - Bryssel

18. Bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 19/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, och om ändring av förordning (EU) nr 20/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

Marielle de Sarnez redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriel Mato för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Fernando Ruas, Eric Andrieu, Santiago Fisas Ayxelà, Francisco Assis, Jarosław Wałęsa och Cláudia Monteiro de Aguiar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström och Marielle de Sarnez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 2.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy