Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0289(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0377/2016

Ingivna texter :

A8-0377/2016

Debatter :

PV 01/02/2017 - 19
CRE 01/02/2017 - 19

Omröstningar :

PV 02/02/2017 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0015

Protokoll
Onsdagen den 1 februari 2017 - Bryssel

19. Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

Linnéa Engström redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Renata Briano och Jarosław Wałęsa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella och Linnéa Engström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 2.2.2017.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy