Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2327(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0389/2016

Внесени текстове :

A8-0389/2016

Разисквания :

PV 01/02/2017 - 20
CRE 01/02/2017 - 20

Гласувания :

PV 02/02/2017 - 7.7
CRE 02/02/2017 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0018

Протокол
Сряда, 1 февруари 2017 г. - Брюксел

20. Прилагането на „Еразъм+“ (разискване)
CRE

Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО [2015/2327(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Milan Zver (A8-0389/2016)

Milan Zver представи доклада.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Krystyna Łybacka, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Ева Майдел, Julie Ward и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Maria Grapini и Victor Negrescu.

Изказаха се: Tibor Navracsics и Milan Zver.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 2.2.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност