Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2327(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0389/2016

Ingivna texter :

A8-0389/2016

Debatter :

PV 01/02/2017 - 20
CRE 01/02/2017 - 20

Omröstningar :

PV 02/02/2017 - 7.7
CRE 02/02/2017 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0018

Protokoll
Onsdagen den 1 februari 2017 - Bryssel

20. Genomförandet av Erasmus+ (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG [2015/2327(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Milan Zver (A8-0389/2016)

Milan Zver redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Krystyna Łybacka för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Eva Maydell, Julie Ward och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Maria Grapini och Victor Negrescu.

Talare: Tibor Navracsics och Milan Zver.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 2.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy