Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 1. februar 2017 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Valgs prøvelse
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 5.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 6.Bevillingsoverførsler
 7.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 9.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 10.Modtagne dokumenter
 11.Arbejdsplan
 12.Restriktioner på rejser som følge af den amerikanske præsidents dekreter (forhandling)
 13.Status over energiunionen (forhandling)
 14.Styring af migration langs den centrale Middelhavsrute (forhandling)
 15.Situationen i Sydsudan (forhandling)
 16.Retsstatsmæssig krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (forhandling)
 17.Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse (forhandling)
 18.Bilateral beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanisme for bananer i handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru ***I (forhandling)
 19.Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskeflåder ***I (forhandling)
 20.Gennemførelse af Erasmus + (forhandling)
 21.En integreret tilgang til sportspolitikken: god forvaltning, tilgængelighed og integritet (kortfattet forelæggelse)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (150 kb) Deltagerliste (55 kb) 
 
Protokol (73 kb) Deltagerliste (11 kb) 
 
Protokol (243 kb) Deltagerliste (60 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik