Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Έλεγχος των εντολών
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 5.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 6.Μεταφορές πιστώσεων
 7.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 8.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 9.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Ταξιδιωτικοί περιορισμοί εν συνεχεία των εκτελεστικών διαταγμάτων του Προέδρου των ΗΠΑ (συζήτηση)
 13.Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (συζήτηση)
 14.Διαχείριση της μετανάστευσης κατά μήκος της διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (συζήτηση)
 16.Η κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (συζήτηση)
 17.Μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (συζήτηση)
 18.Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και του Περού ***I (συζήτηση)
 19.Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***I (συζήτηση)
 20.Έφαρμογή του Erasmus + (συζήτηση)
 21.Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα (σύντομη παρουσίαση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (184 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (81 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (265 kb) Κατάσταση παρόντων (68 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου