Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 1 februari 2017 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Onderzoek geloofsbrieven
 4.Samenstelling commissies en delegaties
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 6.Kredietoverschrijvingen
 7.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 9.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 10.Ingekomen stukken
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Reisbeperkingen ingevolge de uitvoeringsbevelen van de Amerikaanse president (debat)
 13.Stand van zaken rond de energie-unie (debat)
 14.Het beheer van de migratie langs de route door het centrale Middellandse Zeegebied (debat)
 15.De situatie in Zuid-Sudan (debat)
 16.Crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (debat)
 17.Nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen (debat)
 18.Bilaterale vrijwaringsclausule en stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst EU-Columbia/Peru ***I (debat)
 19.Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***I (debat)
 20.Uitvoering Erasmus + (debat)
 21.Een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (159 kb) Presentielijst (55 kb) 
 
Notulen (74 kb) Presentielijst (11 kb) 
 
Notulen (246 kb) Presentielijst (60 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid