Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 1 lutego 2017 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Weryfikacja mandatów
 4.Skład komisji i delegacji
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 6.Przesunięcie środków
 7.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 9.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 10.Składanie dokumentów
 11.Porządek obrad
 12.Ograniczenia w podróżowaniu w następstwie dekretów podpisanych przez prezydenta USA (debata)
 13.Stan unii energetycznej (debata)
 14.Zarządzanie migracją wzdłuż szlaku środkowośródziemnomorskiego (debata)
 15.Sytuacja w Sudanie Południowym (debata)
 16.Kryzys praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (debata)
 17.Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (debata)
 18.Dwustronna klauzula ochronna i mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów zawarte w umowie o handlu UE - Kolumbia i Peru ***I (debata)
 19.Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi ***I (debata)
 20.Wdrażanie programu Erasmus + (debata)
 21.Zintegrowane podejście do polityki sportowej: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (158 kb) Lista obecności (55 kb) 
 
Protokół (74 kb) Lista obecności (11 kb) 
 
Protokół (250 kb) Lista obecności (60 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności