Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 1. februára 2017 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 4.Zloženie výborov a delegácií
 5.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente(článok 69c rokovacieho poriadku)
 6.Presun rozpočtových prostriedkov
 7.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 8.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 9.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 10.Predloženie dokumentov
 11.Program práce
 12.Cestovné obmedzenia v dôsledku vykonávacích nariadení prezidenta USA (rozprava)
 13.Stav energetickej únie (rozprava)
 14.Riadenie migrácie na trase cez centrálne Stredozemie (rozprava)
 15.Situácia v Južnom Sudáne (rozprava)
 16.Kríza právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (rozprava)
 17.Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (rozprava)
 18.Bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v dohode o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru ***I (rozprava)
 19.Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl ***I (rozprava)
 20.Vykonávanie programu Erasmus+ (rozprava)
 21.Integrovaný prístup k politike v oblasti športu: dobrá správa, dostupnosť a čestnosť (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (156 kb)  Prezenčná listina (55 kb)
 
Zápisnica (74 kb)  Prezenčná listina (11 kb)
 
Zápisnica (248 kb)  Prezenčná listina (61 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia