Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 1 februari 2017 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Valprövning
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning
 5.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 6.Anslagsöverföringar
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 8.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 9.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 10.Inkomna dokument
 11.Arbetsplan
 12.Reserestriktioner efter den amerikanske presidentens dekret (debatt)
 13.Tillståndet i energiunionen (debatt)
 14.Migrationshantering längs den centrala Medelhavsrutten (debatt)
 15.Situationen i Sydsudan (debatt)
 16.Kris avseende rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (debatt)
 17.Nolltolerans för kvinnlig könsstympning (debatt)
 18.Bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru ***I (debatt)
 19.Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***I (debatt)
 20.Genomförandet av Erasmus+ (debatt)
 21.En integrerad politik när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet (kortfattad redogörelse)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (158 kb)  Närvarolista (55 kb)
 
Protokoll (72 kb)  Närvarolista (11 kb)
 
Protokoll (241 kb)  Närvarolista (61 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy