Index 
Jegyzőkönyv
PDF 252kWORD 73k
2017. február 1., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.Mandátumvizsgálat
 4.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 5.Tárgyalások a Parlament első olvasata előtt (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 6.Előirányzatok átcsoportosítása
 7.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 8.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 9.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 10.Dokumentumok benyújtása
 11.Ügyrend
 12.Utazási korlátozások az Egyesült Államok elnökének rendeletei nyomán (vita)
 13.Az energiaunió állapota (vita)
 14.A migráció kezelése Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonalon (vita)
 15.A dél-szudáni helyzet (vita)
 16.Jogállamisági válság a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban (vita)
 17.A női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia (vita)
 18.Az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus ***I (vita)
 19.A külső vizeken halászó flották fenntartható kezelése ***I (vita)
 20.Az Erasmus+ végrehajtása (vita)
 21.A sportpolitika integrált megközelítése: jó kormányzás, hozzáférhetőség és integritás (rövid ismertetés)
 22.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2016–2017

2017. február 1–2-i ülés

BRÜSSZEL

JEGYZŐKÖNYV

2017. FEBRUÁR 1., SZERDA

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 15.05-kor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Andi Cristea jelen volt a 2017. január 19-i ülésen, neve azonban nem szerepel a jelenléti íven.


3. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2016. november 17-i és 2017. január 3-i hatállyal érvényesíti John Procter, illetve Jordi Solé mandátumát.


4. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PPE, az ALDE, a GUE/NGL, a Verts/ALE és az ENF képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

CONT bizottság: Michael Theurer helyett Hannu Takkula

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Esteban González Pons helyett Francesc Gambús

A Fehéroroszországgal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Nils Torvalds helyett Anneli Jäätteenmäki

az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Jaromír Kohlíček, Nils Torvalds helyett Anneli Jäätteenmäki

Az EU–Törökország parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: Jordi Solé

A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Max Andersson helyett Julia Reda

A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság: Jean-François Jalkh helyett Mireille D'Ornano


5. Tárgyalások a Parlament első olvasata előtt (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti az illetékes bizottság arra vonatkozó döntését, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikke (1) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalásokat kezd:

- ECON bizottság, a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások egyéb végfelhasználóinak a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző, konkrét tevékenységeket támogató, a 2017–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)). Előadó: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

Az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésének megfelelően 2017. február 2., csütörtökig lehet benyújtani az intézményközi tárgyalások megkezdésére vonatkozó döntésről szóló szavazásra irányuló kérelmeket.

A tárgyalások e határidő lejártát követően bármikor elkezdődhetnek, ha nem nyújtanak be kérelmet arra vonatkozóan, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről szóló döntésről.


6. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. és 179. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 40/2016. sz. előirányzat-átcsoportosítását – III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Számvevőszék V/AB-01/C/17. sz. élőirányzat-átcsoportosításával szemben.


7. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2016. júliusi és a 2016. októberi I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


8. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek kockázatcsökkentési technikáit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016. október 4-i (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről (C(2017)00149 - 2017/2532(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. január 20.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az EN 1304 szabvány hatálya alá tartozó égetett agyag tetőcserepek fagyállósági teljesítményének osztályozásáról (C(2017)00315 - 2017/2543(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. január 27.

Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról C(2016)08996 - 2017/2511(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. január 11.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap

Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA


9. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 142/2011/EU rendeletnek egy, bizonyos kiolvasztott zsírok feldolgozására szolgáló alternatív módszer tekintetében történő módosításáról (D044352/06 - 2017/2541(RPS) - határidő: 2017. április 25.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság irányelve a 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tengervédelmi stratégiák elkészítésekor figyelembe veendő elemek indikatív felsorolásai tekintetében történő módosításról (D044527/03 - 2017/2531(RPS) - határidő: 2017. április 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a tengervizek jó környezeti állapotára vonatkozó kritériumok és módszertani előírások, a nyomon követésre és az értékelésre vonatkozó előírások és szabványosított módszerek megállapításáról, valamint a 2010/477/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (D046061/03 - 2017/2530(RPS) - határidő: 2017. április 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 152/2009/EK rendeletnek a dioxinok és a poliklórozott bifenilek koncentrációjának meghatározási módszerei tekintetében történő módosításáról (D047571/03 - 2017/2522(RPS) - határidő: 2017. április 19.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a gépi mosogatószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (D047980/02 - 2017/2534(RPS) - határidő: 2017. április 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a kézi mosogatószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (D048132/02 - 2017/2535(RPS) - határidő: 2017. április 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a kemény felületekre szánt tisztítószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (D048133/02 - 2017/2536(RPS) - határidő: 2017. április 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata az ipari és intézményi felhasználásra szánt gépi mosogatószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (D048142/02 - 2017/2537(RPS) - határidő: 2017. április 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata az ipari és intézményi felhasználásra szánt mosószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (D048143/03 - 2017/2542(RPS) - határidő: 2017. április 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a mosószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (D048144/02 - 2017/2538(RPS) - határidő: 2017. április 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található fenpiroximát, triadimenol és triadimefon maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D048327/02 - 2017/2528(RPS) - határidő: 2017. március 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bitertanol, klórmekvát és tebufenpirad maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D048330/02 - 2017/2539(RPS) - határidő: 2017. március 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bifenazát, daminozid és tolilfluanid maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D048340/02 - 2017/2521(RPS) - határidő: 2017. március 19.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klotianidin és tiametoxam megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D048557/02 - 2017/2540(RPS) - határidő: 2017. március 25.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 142/2011/EU rendeletnek a halliszt és a halolaj fogalommeghatározása tekintetében történő módosításáról (D048570/03 - 2017/2533(RPS) - határidő: 2017. április 21.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


10. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a DEC 01/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0004/2017 - C8-0019/2017 - 2017/2016(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, JURI

- Javaslat a(z) ... rendelettel [ESC-rendelet] bevezetett európai szolgáltatási e-kártya jogi és működési keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2016)0823 - C8-0013/2017 – 2016/0402(COD))

A Szerződés 304. és 307. cikkének értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Javaslat az európai szolgáltatási e-kártya és a kapcsolódó adminisztratív eszközök bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0824 - C8-0014/2017 – 2016/0403(COD))

Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Javaslat Hollandia EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv módosításáról (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, JURI

- A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az általános fordított adózási mechanizmusnak termékek és szolgáltatások egy bizonyos határértéket meghaladó értékesítésére vonatkozó ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Javaslat a 806/2014/EU rendeletnek a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

AFCO, JURI

- Javaslat az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök fakultatív módon konzultál az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE, JURI

- Javaslat a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv módosításáról, valamint a 98/26/EK irányelv, a 2002/47/EK irányelv, a 2012/30/EU irányelv, a 2011/35/EU irányelv, a 2005/56/EK irányelv, a 2004/25/EK irányelv és a 2007/36/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök fakultatív módon konzultál az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

EMPL, ITRE, JURI

2) a parlamenti bizottságok, jelentések

- Jelentés a bizottsági szakértői csoportok nyilvántartásának és összetételének ellenőrzéséről (2015/2319(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

- ***I Jelentés a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások egyéb végfelhasználóinak a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző, konkrét tevékenységeket támogató, a 2017–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az örökbefogadások határokon átnyúló aspektusairól (2015/2086(INL)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

- Jelentés a sportpolitika egységes megközelítéséről: jó kormányzás, hozzáférhetőség és tisztaság (2016/2143(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

- Jelentés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal (2016/2231(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

- Jelentés az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén történő javításáról (2014/2249(INI)) - AFCO bizottság - Előadók: Elmar Brok, Mercedes Bresso (A8-0386/2016)

- Jelentés az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (2015/2327(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Milan Zver (A8-0389/2016)

- Jelentés az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejleményekről és módosításokról (2014/2248(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

- ***I Jelentés az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Péter Niedermüller (A8-0392/2016)


11. Ügyrend

Kiosztották a 2017. február 1-2-i plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 598.387/OJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Felszólal: Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Elżbieta Fotyga, Peter Lundgren, Nigel Farage, Notis Marias, Ana Gomes, Janice Atkinson és Nikolay Barekov.

Szerda

Az elnök a képviselőcsoportokkal egyetértésben az alábbi módosításokat javasolja:

- A nap első napirendi pontjaként a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatának beillesztése az Egyesült Államok elnökének utazási korlátozásokról szóló rendeleteiről;

- Harmadik napirendi pontként a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatának beillesztése a migrációs útvonalak kezeléséről a Földközi-tenger központi térségében;

- Az alacsony kockázatú biológiai peszticidekről szóló vita elhalasztása a februári II. ülésre.

A Parlament elfogadja a javaslatokat, és az ülés így 24.00 óráig fog tartani.

Az ENF képviselőcsoport kéri második napirendi pontként a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatának beillesztését az IntCen (az EKSZ elemzőközpontja) titkos tevékenységeiről.

Felszólal: Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, indokolja a kérelmet.

A Parlament elutasítja a kérést.

Csütörtök

A PPE és az ALDE képviselőcsoport kéri első napirendi pontként a Bizottság nyilatkozatának beillesztését a demokráciáról és az igazságosságról Romániában.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, indokolják a kérést, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, szintén támogatja a kérést, továbbá kéri, hogy a LIBE bizottság folytasson vitát a kérdésről, és hogy indítsanak tényfeltáró küldöttséget Romániába.

A Parlament jóváhagyja a kéréseket.

A szavazás ennek megfelelően holnap 11.00 helyett 11.30-kor fog kezdődni.

Az ügyrendet megállapítják.

Felszólal: Rebecca Harms.


12. Utazási korlátozások az Egyesült Államok elnökének rendeletei nyomán (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Utazási korlátozások az Egyesült Államok elnökének rendeletei nyomán (2017/2546(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, (az elnök félbeszakítja a felszólalót, és kéri hogy tanusítson több tiszteletet), Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge emlékeztet az eljárási szabályzatra, és Konstantinos Papadakis, független.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


13. Az energiaunió állapota (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az energiaunió állapota (2017/2523(RSP))

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Krišjānis Kariņš, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dan Nica, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fredrick Federley, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe és Bendt Bendtsen.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri és Carlos Zorrinho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo és Zigmantas Balčytis.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

A vitát berekesztik.


14. A migráció kezelése Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonalon (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A migráció kezelése Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonalon (2017/2747(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Kristina Winberg, az eljárási szabályzat alkalmazására irányuló felhívással (amint az Elnök megállapítja, hogy nem erről van szó, félbeszakítja a felszólalót), Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jane Collins, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer és Alessandra Mussolini.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge és Ana Gomes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios és Nicola Caputo.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.


15. A dél-szudáni helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A dél-szudáni helyzet (2016/2509(RSP))

Neven Mimica (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eduard Kukan, Enrique Guerrero Salom, Bas Belder, Jaromír Štětina, Neena Gill és Joachim Zeller.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Neven Mimica.

A vitát berekesztik.


16. Jogállamisági válság a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Jogállamisági válság a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda és Pier Antonio Panzeri.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Neven Mimica.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset és Pavel Telička, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos és Merja Kyllönen, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a jogállamiság válságáról a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017);

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser és Cécile Kashetu Kyenge, az S&D képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Piernicola Pedicini, az EFDD képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet és Paul Rübig, a PPE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.2-i jegyzőkönyv, 7.6. pont .


17. A női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI
alelnök

Felszólal: Constance Le Grip, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld és Viorica Dăncilă.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


18. Az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus ***I (vita)

Jelentés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 19/2013/EU rendelet, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 20/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

Marielle de Sarnez előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Gabriel Mato, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Fernando Ruas, Eric Andrieu, Santiago Fisas Ayxelà, Francisco Assis, Jarosław Wałęsa és Cláudia Monteiro de Aguiar.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Cecilia Malmström és Marielle de Sarnez.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.2-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .


19. A külső vizeken halászó flották fenntartható kezelése ***I (vita)

Jelentés a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

Linnéa Engström előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Francisco José Millán Mon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ricardo Serrão Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mike Hookem, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Renata Briano és Jarosław Wałęsa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Karmenu Vella és Linnéa Engström.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.2-i jegyzőkönyv, 7.4. pont .

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök


20. Az Erasmus+ végrehajtása (vita)

Végrehajtási jelentés az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeltről [2015/2327(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Milan Zver (A8-0389/2016)

Milan Zver előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Tibor Navracsics (a Bizottság tagja).

Felszólal: Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Krystyna Łybacka, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Curzio Maltese, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eva Maydell, Julie Ward és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Maria Grapini és Victor Negrescu.

Felszólal: Tibor Navracsics és Milan Zver.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.2-i jegyzőkönyv, 7.7. pont .


21. A sportpolitika integrált megközelítése: jó kormányzás, hozzáférhetőség és integritás (rövid ismertetés)

Jelentés a sportpolitika integrált megközelítéséről: jó kormányzás, hozzáférhetőség és integritás [2016/2143(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

Hannu Takkula rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta és Nicola Caputo.

Felszólal: Tibor Navracsics (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.2.2-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


22. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Marina Albiol Guzmán, Jordi Solé, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Francesc Gambús, Viorica Dăncilă, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Victor Negrescu, Ángela Vallina, Daniel Buda, Tomáš Zdechovský és Jiří Pospíšil.


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 598.387/OJME).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Vautmans

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat