Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0075(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0260/2016

Esitatud tekstid :

A8-0260/2016

Arutelud :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Hääletused :

PV 02/02/2017 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0016

Protokoll
Neljapäev, 2. veebruar 2017 - Brüssel

3. Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud: Gruusia ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Gruusia) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Andrejs Mamikins (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina ja Victor Boştinaru.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál ja Michaela Šojdrová.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Mariya Gabriel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2.2.2017 protokollipunkt 7.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika