Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0075(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0260/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0260/2016

Keskustelut :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Äänestykset :

PV 02/02/2017 - 7.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0016

Pöytäkirja
Torstai 2. helmikuuta 2017 - Bryssel

3. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Georgia) ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Georgia) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Andrejs Mamikins (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, sitoutumaton Steven Woolfe, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina ja Victor Boştinaru.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál ja Michaela Šojdrová.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Mariya Gabriel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2017, kohta 7.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö