Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0075(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0260/2016

Ingediende teksten :

A8-0260/2016

Debatten :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Stemmingen :

PV 02/02/2017 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0016

Notulen
Donderdag 2 februari 2017 - Brussel

3. Derde landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum of waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld: Georgië ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Georgië) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrejs Mamikins (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina en Victor Boştinaru.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Mariya Gabriel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 2.2.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid