Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0075(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0260/2016

Texte depuse :

A8-0260/2016

Dezbateri :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Voturi :

PV 02/02/2017 - 7.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0016

Proces-verbal
Joi, 2 februarie 2017 - Bruxelles

3. Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia) ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Andrejs Mamikins (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe, neafiliat, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina și Victor Boştinaru.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál și Michaela Šojdrová.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Mariya Gabriel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 2.2.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate