Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0075(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0260/2016

Predkladané texty :

A8-0260/2016

Rozpravy :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 02/02/2017 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0016

Zápisnica
Štvrtok, 2. februára 2017 - Brusel

3. Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: Gruzínsko ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Gruzínsko) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel uviedla správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Andrejs Mamikins (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe – nezaradený poslanec, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina a Victor Boştinaru.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál a Michaela Šojdrová.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Mariya Gabriel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 2.2.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia