Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0075(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0260/2016

Ingivna texter :

A8-0260/2016

Debatter :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Omröstningar :

PV 02/02/2017 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0016

Protokoll
Torsdagen den 2 februari 2017 - Bryssel

3. Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav (Georgien) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Andrejs Mamikins (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe, grupplös, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina och Victor Boştinaru.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál och Michaela Šojdrová.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Mariya Gabriel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 2.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy