Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2086(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0370/2016

Indgivne tekster :

A8-0370/2016

Forhandlinger :

PV 02/02/2017 - 4
CRE 02/02/2017 - 4

Afstemninger :

PV 02/02/2017 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0013

Protokol
Torsdag den 2. februar 2017 - Bruxelles

4. Grænseoverskridende aspekter ved adoptioner (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende aspekter ved adoptioner [2015/2086(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka forelagde betænkningen.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Notis Marias (ordfører for udtalelse fra PETI), Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Virginie Rozière for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Jean-Marie Cavada for ALDE-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins for EFDD-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Sajjad Karim, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu og Ángela Vallina.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo og Georgios Epitideios.

Talere: Věra Jourová og Tadeusz Zwiefka.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 2.2.2017.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik