Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2086(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0370/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0370/2016

Keskustelut :

PV 02/02/2017 - 4
CRE 02/02/2017 - 4

Äänestykset :

PV 02/02/2017 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0013

Pöytäkirja
Torstai 2. helmikuuta 2017 - Bryssel

4. Adoptioihin liittyvät rajatylittävät näkökohdat (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö suosituksista komissiolle adoptioihin liittyvistä rajatylittävistä näkökohdista [2015/2086(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Notis Marias (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Virginie Rozière S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Jean-Marie Cavada ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins EFDD-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Sajjad Karim, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu ja Ángela Vallina.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Tadeusz Zwiefka.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2017, kohta 7.2.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö