Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2086(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0370/2016

Ingivna texter :

A8-0370/2016

Debatter :

PV 02/02/2017 - 4
CRE 02/02/2017 - 4

Omröstningar :

PV 02/02/2017 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0013

Protokoll
Torsdagen den 2 februari 2017 - Bryssel

4. Gränsöverskridande aspekter av adoptioner (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om gränsöverskridande aspekter av adoptioner [2015/2086(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka redogjorde för betänkandet.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Notis Marias (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Virginie Rozière för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Jean-Marie Cavada för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins för EFDD-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Sajjad Karim, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu och Ángela Vallina.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo och Georgios Epitideios.

Talare: Věra Jourová och Tadeusz Zwiefka.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 2.2.2017.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy