Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες

5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτημάτων των Ομάδων PPE, S&D και της γραμματείας των μη εγγεγραμμένων βουλευτών, το Σώμα επικυρώνει τους εξής διορισμούς:

επιτροπή ITRE: Massimiliano Salini αντί του Antonio Tajani

επιτροπή PETI: Diane James αντί του Jean-Marie Le Pen

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας: Elisabetta Gardini αντί του Antonio Tajani

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Mercosur : Salvatore Domenico Pogliese αντί του Antonio Tajani

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Salvatore Domenico Pogliese αντί του Antonio Tajani

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την ΄Ενωση του Αραβικού Μαγκρέμπ (συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης): Inés Ayala Sender αντί της Elena Valenciano

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής: Elena Valenciano αντί της Inés Ayala Sender

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Inés Ayala Sender αντί της Elena Valenciano

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Maria Grapini

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου