Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2510(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0120/2017

Разисквания :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Гласувания :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0017

Протокол
Четвъртък, 2 февруари 2017 г. - Брюксел

7.6. Кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 и B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0120/2017

(за замяна на B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 и B8-0126/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Мария Габриел, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Fernando Ruas, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser и Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—    Marie-Christine Vergiat и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD

Приема се (P8_TA(2017)0017)

Изказвания

Jo Leinen представи две устни изменения на параграф 7 и съображение Е, които бяха приети.

Правна информация - Политика за поверителност