Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2510(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0120/2017

Arutelud :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hääletused :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0017

Protokoll
Neljapäev, 2. veebruar 2017 - Brüssel

7.6. Õigusriigi kriis Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 ja B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0120/2017

(asendades B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 ja B8-0126/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Fernando Ruas fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser ja Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—    Marie-Christine Vergiat ja Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Vastu võetud (P8_TA(2017)0017)

Sõnavõtud

Jo Leinen esitas lõike 7 ja põhjenduse F kohta kaks suulist muudatusettepanekut, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika