Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2510(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0120/2017

Keskustelut :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Äänestykset :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0017

Pöytäkirja
Torstai 2. helmikuuta 2017 - Bryssel

7.6. Oikeusvaltion kriisi Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 ja B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0120/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 ja B8-0126/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Fernando Ruas PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser ja Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—    Marie-Christine Vergiat ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0017)

Puheenvuoro:

Jo Leinen esitti 7 kohtaan ja F kappaleeseen suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö