Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2510(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0120/2017

Debatai :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Balsavimas :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0017

Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. vasario 2 d. - Briuselis

7.6. Teisinės valstybės krizė Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (balsavimas)
Stenograma

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 ir B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0120/2017

(keičia B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 ir B8-0126/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Fernando Ruas PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser ir Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—    Marie-Christine Vergiat ir Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Priimta (P8_TA(2017)0017)

Kalbėjo:

Jo Leinen pateikė 7 dalies ir kontatuojamosios dalies F žodinius pakeitimus, kurie buvo priimti.

Teisinė informacija - Privatumo politika