Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2510(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0120/2017

Debaty :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Głosowanie :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0017

Protokół
Czwartek, 2 lutego 2017 r. - Bruksela

7.6. Kryzys praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 i B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0120/2017

(zastępujący B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 i B8-0126/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Fernando Ruas w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser i Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE;

—    Marie-Christine Vergiat i Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

Przyjęto (P8_TA(2017)0017)

Wystąpienia

Jo Leinen przedstawił dwie poprawki ustne do ust. 7 i do motywu F, które zostały przyjęte.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności