Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2510(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0120/2017

Dezbateri :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Voturi :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0017

Proces-verbal
Joi, 2 februarie 2017 - Bruxelles

7.6. Criza statului de drept în Republica Democratică Congo și în Gabon (vot)
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 și B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0120/2017

(care înlocuiește B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 și B8-0126/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Fernando Ruas, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser și Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—    Marie-Christine Vergiat și Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD

Adoptat (P8_TA(2017)0017)

Intervenții

Jo Leinen a prezentat două amendamente orale aduse la punctul 7 și la considerentul F care au fost reținute.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate