Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2510(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0120/2017

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0017

Zápisnica
Štvrtok, 2. februára 2017 - Brusel

7.6. Kríza právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 a B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0120/2017

(nahrádzajúci B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 a B8-0126/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Fernando Ruas v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser a Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE;

—    Marie-Christine Vergiat a Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL;

—   Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Prijatý (P8_TA(2017)0017)

Vystúpenia:

Jo Leinen predložil dva ústne pozmeňujúce návrhy k odseku 7 a odôvodneniu F, ktoré boli prijaté.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia