Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2510(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0120/2017

Debatter :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Omröstningar :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0017

Protokoll
Torsdagen den 2 februari 2017 - Bryssel

7.6. Kris avseende rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 och B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0120/2017

(ersätter B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 och B8-0126/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Fernando Ruas för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser och Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen

—    Marie-Christine Vergiat och Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen

—   Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Antogs (P8_TA(2017)0017)

Inlägg:

Jo Leinen presenterade två muntliga ändringsförslag till punkt 7 och skäl F, vilka besktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy