Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2327(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0389/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0389/2016

Συζήτηση :

PV 01/02/2017 - 20
CRE 01/02/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2017 - 7.7
CRE 02/02/2017 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0018

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες

7.7. Έφαρμογή του Erasmus + (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK [2015/2327(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Milan Zver (A8-0389/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0018)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου