Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 2. februar 2017 - Bruxelles

7. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. En integreret tilgang til sportspolitikken: god forvaltning, tilgængelighed og integritet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

7.2. Grænseoverskridende aspekter ved adoptioner (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

7.3. Bilateral beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanisme for bananer i handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru ***I (afstemning)

7.4. Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskeflåder ***I (afstemning)

7.5. Tredjelande, hvis statsborgere er underlagt eller fritaget for visumkrav: Georgien ***I (afstemning)

7.6. Retsstatsmæssig krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (afstemning)

7.7. Gennemførelse af Erasmus + (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik