Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 2 februari 2017 - Bryssel

10. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om icke alkoholbetingad fettlever (B8-1402/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vaccinet mot H1N1-viruset (B8-1403/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om borrelia (B8-1404/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om antibiotikaresistens och behandlingen av Neisseria gonorrhoeae (B8-1405/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om de risker som kopplas till användningen av Essure-implantat för sterilisering (B8-1407/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om industrin för fartygsskrotning (B8-1408/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om förekomsten av titandioxid i godis (B8-1409/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om artemisinin vid tuberkulosbehandling (B8-1410/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om multiresistenta enterobakterier (B8-1411/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om en effektiv behandling av Alzheimers sjukdom (B8-1412/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om den europeiska referensramen för kvalifikationer och ekonomisk migration (B8-1413/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Dominique Martin. Förslag till resolution om stöd till den sociala ekonomin (B8-1414/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

ECON

- Dominique Martin. Förslag till resolution om multinationella bolag och arbetsmarknaden (B8-1415/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

EMPL

- Dominique Martin. Förslag till resolution om politiken för aktivt åldrande (B8-1416/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om klamydia (B8-1417/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om ”konstgjord bukspottkörtel” hos personer med typ I-diabetes (B8-1418/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om import av produkter från kinesiskt vattenbruk (B8-1419/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

INTA

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vaccin mot ateroskleros (B8-1420/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om användning av ny teknik och koncentrationsstörningar (B8-1421/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om H7N2-viruset (B8-1422/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om internetberoende (B8-1423/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om internetberoende (B8-1424/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Herpes simplex virus typ 1 och typ 2 (B8-1425/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om neuroblastom (B8-1426/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om användningen av opioider (B8-1427/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om den ökade förekomsten av scharlakansfeber i Förenade kungariket (B8-1428/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om rökning bland kvinnor och specifika risker i samband med graviditet (B8-1429/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om rökning och psoriasis (B8-1430/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om konsekvenserna av multitasking (B8-1431/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om mcr-1 och colistinresistens (B8-1432/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om kvinnlig fertilitet (B8-1433/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om ungdomsarbetslöshetens konsekvenser för folkhälsan (B8-1434/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om förebyggande av mobbning i skolan (B8-1435/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

CULT

- Dominique Martin. Förslag till resolution om den europeiska referensramen för kvalifikationer och kunskapsöverföring (B8-1436/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om ny teknik för desinficering utan antibiotika av fjäderfäanläggningar (B8-1437/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy