Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δημοκρατία και δικαιοσύνη στη Ρουμανία (συζήτηση)
 3.Τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων ή απαλλάσσονται από αυτή (Γεωργία) ***I (συζήτηση)
 4.Διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών (συζήτηση)
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Υποδοχή
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και του Περού ***I (ψηφοφορία)
  
7.4.Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***I (ψηφοφορία)
  
7.5.Τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων ή απαλλάσσονται από αυτή (Γεωργία) ***I (ψηφοφορία)
  
7.6.Η κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (ψηφοφορία)
  
7.7.Έφαρμογή του Erasmus + (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 12.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 13.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (177 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (511 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (76 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (29 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (46 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (244 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (458 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (601 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου