Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 2. veebruar 2017 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Demokraatia ja õiglus Rumeenias (arutelu)
 3.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud: Gruusia ***I (arutelu)
 4.Lapsendamiste piiriülesed aspektid (arutelu)
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Tervitus
 7.Hääletused
  
7.1.Integreeritud lähenemisviis spordipoliitikale: hea juhtimistava, kättesaadavus ja ausameelsus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.2.Lapsendamiste piiriülesed aspektid (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.3.ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism ***I (hääletus)
  
7.4.Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine ***I (hääletus)
  
7.5.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud: Gruusia ***I (hääletus)
  
7.6.Õigusriigi kriis Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (hääletus)
  
7.7.Programmi „Erasmus+“ rakendamine (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Esitatud dokumendid
 11.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 12.Järgmiste istungite ajakava
 13.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (161 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (511 kb) 
 
Protokoll (69 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (33 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (43 kb) 
 
Protokoll (221 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletuste tulemused (427 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (671 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika