Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 2 februari 2017 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Democratie en rechtvaardigheid in Roemenië (debat)
 3.Derde landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum of waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld: Georgië ***I (debat)
 4.Grensoverschrijdende aspecten van adopties (debat)
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Welkomstwoord
 7.Stemmingen
  
7.1.Een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Grensoverschrijdende aspecten van adopties (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Bilaterale vrijwaringsclausule en stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst EU-Columbia/Peru ***I (stemming)
  
7.4.Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***I (stemming)
  
7.5.Derde landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum of waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld: Georgië ***I (stemming)
  
7.6.Crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (stemming)
  
7.7.Uitvoering Erasmus + (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Ingekomen stukken
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (162 kb) Presentielijst (59 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (511 kb) 
 
Notulen (69 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (26 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (42 kb) 
 
Notulen (224 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (436 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (665 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid