Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 2 lutego 2017 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Demokracja i sprawiedliwość w Rumunii (debata)
 3.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja) ***I (debata)
 4.Transgraniczne aspekty adopcji (debata)
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Oficjalne powitanie
 7.Głosowanie
  7.1.Zintegrowane podejście do polityki sportowej: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.2.Transgraniczne aspekty adopcji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Dwustronna klauzula ochronna i mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów zawarte w umowie o handlu UE - Kolumbia i Peru ***I (głosowanie)
  7.4.Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi ***I (głosowanie)
  7.5.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja) ***I (głosowanie)
  7.6.Kryzys praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (głosowanie)
  7.7.Wdrażanie programu Erasmus + (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Składanie dokumentów
 11.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (161 kb)  Lista obecności (59 kb)
 
Protokół (69 kb)  Lista obecności (11 kb)  Wyniki głosowania (26 kb)  Głosowanie imienne (43 kb)
 
Protokół (227 kb)  Lista obecności (62 kb)  Wyniki głosowania (443 kb)  Głosowanie imienne (670 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności