Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 2 februari 2017 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättsstatsprincipen i Rumänien (debatt)
 3.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav (Georgien) ***I (debatt)
 4.Gränsöverskridande aspekter av adoptioner (debatt)
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Välkomsthälsning
 7.Omröstning
  
7.1.En integrerad politik när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Gränsöverskridande aspekter av adoptioner (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru ***I (omröstning)
  
7.4.Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***I (omröstning)
  
7.5.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav (Georgien) ***I (omröstning)
  
7.6.Kris avseende rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (omröstning)
  
7.7.Genomförandet av Erasmus+ (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Inkomna dokument
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (163 kb) Närvarolista (59 kb)    Omröstningar med namnupprop (511 kb) 
 
Protokoll (68 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (32 kb) Omröstningar med namnupprop (40 kb) 
 
Protokoll (223 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (432 kb) Omröstningar med namnupprop (668 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy