Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 221kWORD 69k
Torstai 2. helmikuuta 2017 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Demokratia ja oikeus Romaniassa (keskustelu)
 3.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Georgia) ***I (keskustelu)
 4.Adoptioihin liittyvät rajatylittävät näkökohdat (keskustelu)
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Tervetulotoivotukset
 7.Äänestykset
  7.1.Yhtenäistetty lähestymistapa urheilupolitiikkaan: hyvä hallinto, saavutettavuus ja rehellisyys (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.2.Adoptioihin liittyvät rajatylittävät näkökohdat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.3.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälinen suojalauseke ja banaaneja koskeva vakautusmekanismi ***I (äänestys)
  7.4.Ulkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi ***I (äänestys)
  7.5.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Georgia) ***I (äänestys)
  7.6.Oikeusvaltion kriisi Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (äänestys)
  7.7.Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu
 13.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Demokratia ja oikeus Romaniassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Demokratia ja oikeus Romaniassa (2017/2548(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ioan Mircea Paşcu, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Roberta Metsola, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Paul Rübig, ja Viorica Dăncilă.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini ja Jean-Paul Denanot.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


3. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Georgia) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Georgia) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Andrejs Mamikins (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, sitoutumaton Steven Woolfe, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina ja Victor Boştinaru.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál ja Michaela Šojdrová.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Mariya Gabriel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2017, kohta 7.5.


4. Adoptioihin liittyvät rajatylittävät näkökohdat (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle adoptioihin liittyvistä rajatylittävistä näkökohdista [2015/2086(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Notis Marias (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Virginie Rozière S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Jean-Marie Cavada ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins EFDD-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Sajjad Karim, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu ja Ángela Vallina.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Tadeusz Zwiefka.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2017, kohta 7.2.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME


5. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE- ja S&D- ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten sihteeristön pyynnöstä seuraavat nimitykset:

ITRE-valiokunta: Antonio Tajanin tilalle Massimiliano Salini

PETI-valiokunta: Jean-Marie Le Penin tilalle Diane James

suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta: Antonio Tajanin tilalle Elisabetta Gardini

suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta: Antonio Tajanin tilalle Salvatore Domenico Pogliese

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Antonio Tajanin tilalle Salvatore Domenico Pogliese

suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon (mukaan lukien Libya) vastaava valtuuskunta: Elena Valencianon tilalle Inés Ayala Sender

suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta: Inés Ayala Senderin tilalle Elena Valenciano

valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Elena Valencianon tilalle Inés Ayala Sender

valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Maria Grapini.


6. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Georgian parlamentin valtuuskunnan, jota johti sen puhemies Irakli Kobakhidze.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Yhtenäistetty lähestymistapa urheilupolitiikkaan: hyvä hallinto, saavutettavuus ja rehellisyys (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö yhtenäistetystä lähestymistavasta urheilupolitiikkaan: hyvä hallinto, saavutettavuus ja rehellisyys [2016/2143(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0012)


7.2. Adoptioihin liittyvät rajatylittävät näkökohdat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle adoptioihin liittyvistä rajatylittävistä näkökohdista [2015/2086(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0013)


7.3. EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälinen suojalauseke ja banaaneja koskeva vakautusmekanismi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 19/2013 ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 20/2013 muuttamisesta [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

VÄLIAIKAINEN SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0014)


7.4. Ulkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2017)0015)


7.5. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Georgia) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Georgia) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

VÄLIAIKAINEN SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0016)


7.6. Oikeusvaltion kriisi Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 ja B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0120/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 ja B8-0126/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Fernando Ruas PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser ja Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—    Marie-Christine Vergiat ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0017)

Puheenvuoro:

Jo Leinen esitti 7 kohtaan ja F kappaleeseen suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.


7.7. Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1288/2013 täytäntöönpanosta [2015/2327(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Milan Zver (A8-0389/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0018)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:


Mietintö Hannu Takkula - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan ja Hannu Takkula

Mietintö Tadeusz Zwiefka - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Anna Záborská, Daniel Hannan ja Branislav Škripek


Mietintö Marielle de Sarnez - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová ja Daniel Hannan

Mietintö Linnéa Engström - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly ja Michela Giuffrida

Mietintö Mariya Gabriel - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Oikeusvaltion kriisi Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

Mietintö Milan Zver - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Angel Dzhambazki ja Andrejs Mamikins.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


10. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys ei-alkoholiperäisestä steatohepatiitista (B8-1402/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys H1N1-influenssarokotteesta (B8-1403/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys borrelioosista (B8-1404/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Neisseria gonorrhoeae -bakteerin antibioottiresistenssistä ja hoidosta (B8-1405/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Essure-sterilointi-implanttien käyttöön liittyvistä riskeistä (B8-1407/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys laivojen purkuteollisuudesta (B8-1408/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys makeisten sisältämästä titaanidioksidista (B8-1409/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys artemisiinista tuberkuloosin hoidossa (B8-1410/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys moniresistenteistä enterobakteereista (B8-1411/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Alzheimerin taudin tehokkaasta hoidosta (B8-1412/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä ja taloudellisiin syihin perustuvasta maahanmuutosta (B8-1413/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys yhteisvastuullisen talouden ja sosiaalitalouden tukemisesta (B8-1414/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ECON

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys monikansallisista yrityksistä ja työmarkkinoista (B8-1415/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

EMPL

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys puitepolitiikasta ja aktiivisesta ikääntymisestä (B8-1416/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys klamydiasta (B8-1417/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tyypin 1 diabetesta sairastaville suunnatuista ”keinohaimoista” (B8-1418/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys kiinalaisten vesiviljelytuotteiden tuonnista (B8-1419/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

INTA

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys ateroskleroosia vastaan tarkoitetusta rokotteesta (B8-1420/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys uusien tekniikoiden käytöstä ja tarkkaavaisuushäiriöistä (B8-1421/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys H7N2-viruksesta (B8-1422/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys sosiaalisista verkostoista sekä ahdistuneisuus- ja masennushäiriöistä (B8-1423/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys internetriippuvuudesta (B8-1424/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys HSV-viruksen tyypeistä 1 ja 2 (B8-1425/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys neuroblastoomasta (B8-1426/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys opiaattien käytöstä (B8-1427/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tulirokkotapausten lisääntymisestä Yhdistyneessä kuningaskunnassa (B8-1428/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys naisten tupakoinnista ja äitiyteen liittyvistä erityisistä riskeistä (B8-1429/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tupakoinnista ja psoriasiksesta (B8-1430/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys monisuorittamisesta (B8-1431/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys MCR-1-geenistä ja kolistiiniresistenssistä (B8-1432/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys naisten hedelmällisyydestä (B8-1433/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys nuorisotyöttömyyden vaikutuksista terveyteen (B8-1434/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys koulukiusaamisen ehkäisemisestä (B8-1435/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä ja osaamisen siirrosta (B8-1436/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys siipikarjatilojen uusista desinfiointitekniikoista ilman antibiootteja (B8-1437/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI


11. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän ja eilisen istunnon pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


12. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 13.–16. helmikuuta 2017.


13. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 12.25.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö