Indeks 
Zapisnik
PDF 220kWORD 69k
Četvrtak, 2. veljače 2017. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Demokracija i pravda u Rumunjskoj (rasprava)
 3.Treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu ili su izuzeti od tog zahtjeva: Gruzija ***I (rasprava)
 4.Prekogranični aspekti posvojenja (rasprava)
 5.Sastav odbora i izaslanstava
 6.Dobrodošlica
 7.Glasovanje
  
7.1.Cjeloviti pristup sportskoj politici: dobro upravljanje, dostupnost i integritet (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Prekogranični aspekti posvojenja (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Bilateralna zaštitna klauzula i mehanizam stabilizacije za banane iz Sporazuma o trgovini između EU-a te Kolumbije i Perua ***I (glasovanje)
  
7.4.Održivo upravljanje vanjskim ribarskim flotama ***I (glasovanje)
  
7.5.Treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu ili su izuzeti od tog zahtjeva: Gruzija ***I (glasovanje)
  
7.6.Kriza vladavine prava u Demokratskoj Republici Kongu i Gabonu (glasovanje)
  
7.7.Provedba programa Erasmus + (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Podnošenje dokumenata
 11.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 12.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 13.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Demokracija i pravda u Rumunjskoj (rasprava)

Izjava Komisije: Demokracija i pravda u Rumunjskoj (2017/2548(RSP))

Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Esteban González Pons u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer u ime Kluba zastupnika S&D-a, Monica Macovei u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ioan Mircea Paşcu, Norica Nicolai u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Judith Sargentini u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Roberta Metsola, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, i Viorica Dăncilă.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini i Jean-Paul Denanot.

Govorio je Frans Timmermans.

Rasprava je zaključena.


3. Treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu ili su izuzeti od tog zahtjeva: Gruzija ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Gruzija) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel predstavila je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Andrejs Mamikins (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nathalie Griesbeck u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bodil Valero u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gerard Batten u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer u ime Kluba zastupnika ENF-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe, nezavisni zastupnik, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina i Victor Boştinaru.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál i Michaela Šojdrová.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Mariya Gabriel.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika od 2.2.2017..


4. Prekogranični aspekti posvojenja (rasprava)

Izvješće s preporukama Komisiji o prekograničnim aspektima posvojenja [2015/2086(INL)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka predstavio je izvješće

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Notis Marias (izvjestitelj za mišljenje Odbora PETI), Pavel Svoboda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Virginie Rozière u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jean-Marie Cavada u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostas Chrysogonos u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Pascal Durand u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Sajjad Karim, Gilles Lebreton u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu i Ángela Vallina.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo i Georgios Epitideios.

Govorili su: Věra Jourová i Tadeusz Zwiefka.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika od 2.2.2017..

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica


5. Sastav odbora i izaslanstava

Na zahtjev klubova zastupnika PPE-a, S&D-a i tajništva nezavisnih zastupnika, Parlament je potvrdio sljedeća imenovanja:

Odbor ITRE: Massimiliano Salini umjesto Antonija Tajanija

Odbor PETI: Diane James umjesto Jean-Marieja Le Pena

Izaslanstvo za odnose sa Saveznom Republikom Brazilom: Elisabetta Gardini umjesto Antonija Tajanija

Izaslanstvo za odnose sa zemljama Mercosura: Salvatore Domenico Pogliese umjesto Antonija Tajanija

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini: Salvatore Domenico Pogliese umjesto Antonija Tajanija

Izaslanstvo za odnose sa zemljama Magreba i Unijom arapskog Magreba: Inés Ayala Sender umjesto Elene Valenciano

Izaslanstvo za odnose s državama Srednje Amerike: Elena Valenciano umjesto Inés Ayale Sender

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran: Inés Ayala Sender umjesto Elene Valenciano

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta: Maria Grapini


6. Dobrodošlica

Predsjednica u ime Parlamenta želi dobrodošlicu izaslanstvu parlamenta Gruzije pod vodstvom njegova predsjednika, Iraklija Kobakhidzea, koje sjednicu prati s počasne galerije.


7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Cjeloviti pristup sportskoj politici: dobro upravljanje, dostupnost i integritet (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o cjelovitom pristupu sportskoj politici: dobro upravljanje, dostupnost i integritet [2016/2143(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0012)


7.2. Prekogranični aspekti posvojenja (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće s preporukama Komisiji o prekograničnim aspektima posvojenja [2015/2086(INL)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0013)


7.3. Bilateralna zaštitna klauzula i mehanizam stabilizacije za banane iz Sporazuma o trgovini između EU-a te Kolumbije i Perua ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 19/2013 o primjeni bilateralnih zaštitnih klauzula i mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, i o izmjeni Uredbe (EU) br. 20/2013 o primjeni bilateralne zaštitne klauzule i mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Središnje Amerike, s druge strane [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P8_TA(2017)0014)


7.4. Održivo upravljanje vanjskim ribarskim flotama ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2017)0015)


7.5. Treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu ili su izuzeti od tog zahtjeva: Gruzija ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Gruzija) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG KOMISIJE

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P8_TA(2017)0016)


7.6. Kriza vladavine prava u Demokratskoj Republici Kongu i Gabonu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 i B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0120/2017

(koji zamjenjujeB8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 i B8-0126/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Fernando Ruas u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser i Cécile Kashetu Kyenge u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko i Ryszard Czarnecki u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička i Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—    Marie-Christine Vergiat i Kateřina Konečná u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Heidi Hautala u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini i Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Usvojen (P8_TA(2017)0017)

Govorili su:

Jo Leinen podnio je dva usmena amandmana, na stavak 7. i uvodnu izjavu F, koji su usvojeni.


7.7. Provedba programa Erasmus + (glasovanje)

Izvješće o provedbi Uredbe (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ [2015/2327(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Milan Zver (A8-0389/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0018)


8. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na stranicama rezerviranima za zastupnike na internetskoj stranici Parlamenta.

Usmena obrazloženja glasovanja:


Izvješće: Hannu Takkula - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan i Hannu Takkula

Izvješće: Tadeusz Zwiefka - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Anna Záborská, Daniel Hannan i Branislav Škripek


Izvješće: Marielle de Sarnez - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová i Daniel Hannan

Izvješće: Linnéa Engström - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly i Michela Giuffrida

Izvješće: Mariya Gabriel - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Kriza vladavine prava u Demokratskoj Republici Kongu i Gabonu - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

Izvješće: Milan Zver - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Angel Dzhambazki i Andrejs Mamikins.


9. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


10. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o nealkoholnoj steatozi jetre (B8-1402/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o cjepivu protiv virusa H1N1 (B8-1403/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o boreliozi (B8-1404/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o otpornosti na antibiotike i liječenju bakterije Neisseria gonorrhoeae (B8-1405/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o rizicima povezanima s uporabom sterilizacijskih implantata Essure (B8-1407/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o industriji rezanja brodova (B8-1408/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o prisutnosti titanova dioksida u bombonima (B8-1409/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o liječenju tuberkuloze artemisininom (B8-1410/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o multirezistentnim enterobakterijama (B8-1411/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o učinkovitom liječenju Alzheimerove bolesti (B8-1412/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o europskom okviru za certificiranje i ekonomskoj migraciji (B8-1413/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o potpori socijalnoj i solidarnoj ekonomiji (B8-1414/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

ECON

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o multinacionalnim poduzećima i tržištu rada (B8-1415/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

EMPL

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o okvirnoj politici i aktivnom starenju (B8-1416/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o klamidiji (B8-1417/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o „umjetnoj gušterači” za osobe koje boluju od dijabetesa tipa I (B8-1418/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o uvozu proizvoda iz kineskog ribogojstva (B8-1419/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

INTA

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o cjepivu protiv ateroskleroze (B8-1420/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o korištenju novih tehnologija i poremećajima pažnje (B8-1421/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o virusu H7N2 (B8-1422/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o društvenim mrežama i anksiozno-depresivnim poremećajima (B8-1423/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o ovisnosti o internetu (B8-1424/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o virusu herpesa simpleksa (HSV) tip 1 i 2 (B8-1425/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o neuroblastomu (B8-1426/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o konzumaciji opijata (B8-1427/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o povećanju broja slučajeva šarlaha u Ujedinjenoj Kraljevini (B8-1428/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o pušenju među ženama i specifičnim rizicima povezanima s majčinstvom (B8-1429/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o povezanosti pušenja i psorijaze (B8-1430/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o posljedicama istovremenog obavljanja više zadaća (B8-1431/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o genu MCR-1 i otpornosti na kolistin (B8-1432/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o plodnosti žena (B8-1433/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o zdravstvenim posljedicama nezaposlenosti mladih (B8-1434/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o prevenciji zlostavljanja u školama (B8-1435/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CULT

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o europskom kvalifikacijskom okviru i prenošenju znanja (B8-1436/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o novim tehnologijama dezinfekcije bez uporabe antibiotika u uzgoju peradi (B8-1437/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI


11. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice i zapisnik s jučerašnje dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


12. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 13. do 16. veljače 2017.


13. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 12:25 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti